NÄKÖKESKUS ON KOMET:N UUSI YHTEISTYÖKUMPPANI

11.9.2023

Sairauskassa Komet on solminut yhteistyösopimuksen Näkökeskuksen kanssa. Olemme sopineet suoralaskutuksesta, alennuksista ja muista etuuksista, joista voit tarkemmin kysyä kassan toimistolta. Etuudet koskevat myös vakuutettujen perheenjäseniä. Oheessa Näkökeskuksen esittely.