Tutkimukset

Lääkärin määräämistä muista, kuin laboratoriotutkimuksista, yksityisellä sektorilla otetuista tutkimuksista 50 % enintään 200 euroa kalenterivuodessa.