Psykologi/Psykoterapeutti

Vähintään kolme (3) vuotta kassaan kuuluneelle.

Kassa korvaa 70% enintään 5 kertaa vuodessa. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen kun edellisestä korvauksesta on kulunut vähintään (1) vuosi.

Psykiatrian erikoislääkärin määräämästä psykoterapiasta 70%, enintään 10 kertaa vuodessa, kun laskusta on kela-korvaus vähennetty.