Psykologi, psykoterapia ja lyhytterapia

Kassaan kuuluvalle korvataan työnantajan työterveyslääkärin hoitomääräyksen mukaisesti psykologin tai psykoterapeutin antamasta hoidosta 70 prosenttia enintään 150 € kerta ja enintään 1000 euroa kalenterivuodessa.