Julkinen terveydenhuolto

Kassa korvaa 100% seuraavista sairaudenhoidon kustannuksista julkisen terveydenhuollon puolella:

  • avosairaanhoidon
  • poliklinikkamaksu
  • päiväkirurginen (vain sairauden hoidosta johtuvat päiväkirurgiset)
  • hoitopäivämaksut (korvataan enintään 90 vuorokaudelta, ei psykiatrinen)
  • hammaslääkäri 400€/ kalenterivuosi