Julkinen terveydenhuolto

Kassa korvaa 100% seuraavista sairaudenhoidon kustannuksista julkisen terveydenhuollon puolella:

 • Lääkärin vastaanotto 
 • Päivystyskäynti 
 • Ensihoito 
 • Lääkärintodistus ja lausunto siltä osin, kun se ei kuulu ajokortin uusimiseen. 
 • Poliklinikkamaksu 
 • Laboratoriotutkimukset lääkärin määräyksestä 
 • Päiväkirurginen sairauden hoidon osalta 
 • Sairaalan ja psykiatrisen hoidon hoitopäivämaksu enintään 90 vuorokaudelta saman sairauden johdosta.  
 • Päivä- tai yöhoito sairaalassa 
 • Kuntoutushoidon maksu lääkärin määräyksestä 
 • Sarjahoidot 
 • Kotisairaanhoito lyhytaikainen 
 • Sairaankuljetus 
 • Hoitajakäynnit 
 • Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet