Julkinen terveydenhuolto

Kassa korvaa 100% seuraavista sairaudenhoidon kustannuksista julkisen terveydenhuollon puolella:

• Poliklinikkamaksu 
• Terveyskeskusmaksu 
• Lääkärintodistus ja lausunto siltä osin, kun se ei kuulu ajokortin uusimiseen. 
• Päivystyskäynti 
• Ensihoito 
• Sairaankuljetuksen maksut 
• Laboratoriotutkimukset lääkärin määräyksestä 
• Päiväkirurginen, sairauden hoidon osalta 
• Sairaalan ja psykiatrisen hoidon hoitopäivämaksu enintään 90 vuorokaudelta saman sairauden johdosta. 
• Päivä- tai yöhoito sairaalassa 
• Kuntoutuksen käyntimaksu lääkärin määräyksestä 
• Yksilöllinen fysioterapia 
• Sarjahoidot 
• Tilapäinen kotisairaanhoito 
• Hoitajakäynnit 
• Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet