Hieronta

Kassa korvaa kolme vuotta kassaan kuuluneelle:

70% työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin määräämästä hieronnasta 
300 euron enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa.


HUOM! Myönnetty lähete on voimassa vuoden sen myöntämispäivästä.