Hieronta

Kassa korvaa kolme vuotta kassaan kuuluneelle:

70% työterveyshoitajan määräämästä hieronnasta 
300 euron enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa.


HUOM! 1.1.2019 alkaen lääkärin lähete ei enää käy vaan pelkästän työterveyshoitajan.