Lääkärinpalkkio

Kassa korvaa

  • yksityisen sektorin lääkärinkäynnin kokonaissummasta 70%, max 150€/käynti, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.
  • julkisen puolen lääkärinkäynnistä 100%