Lääkkeet

Kassa korvaa lääkärin määräämät sairausvakuutuslain korvaamat (kela-korvattavat) lääkkeet 100%:sti.