Lääkkeet

Kassa korvaa lääkärin määräämät sairausvakuutuslain korvaamat (kela-korvattavat) lääkkeet 100% alkuomavastuun täytyttyä.

Alkuomavastuuta (50€) ei korvata.