Laboratoriotutkimukset

a) lääkärin määräämistä yksityisellä sektorilla otetuista laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista näytteenottoineen 50 %, enintään 200 euroa kalenterivuodessa. 

b) 70 % hammaslääkärin, psykiatrian erikoislääkärin ja suu- ja leukakirurgin määräämistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista ja radiologisista tutkimuksista vain silloin, kun korvausta saa myös sairausvakuutuslain nojalla. 

Julkisella puolella otetut laboratoriotutkimukset korvataan 100 %:sti.