KASSANKOKOUS 29.4.2021

12.4.2021

KOKOUSKUTSU

Sairauskassa Kometin kassankokous pidetään torstaina 29.4.2021 klo: 15.30 alkaen ensisijaisesti
Teams-etäkokouksena. Kokoukseen voi osallistua kassan jäsen. Mikäli haluat osallistua kokoukseen, mutta sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Teamsia, ota yhteys kassanjohtajaan.


Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 30§:ssä mainitut keväällä pidettävälle varsinaiselle
kassankokoukselle kuuluvat asiat sekä muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat asiat:


1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle;
4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;
5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös
saattavat antaa aihetta; sekä
6) käsitellään muut mahdollisesti esiin tulevat asiat.
Mikäli haluat nähdä kokouksessa käsiteltävät asiakirjat, ota yhteys kassanjohtajaan.


HUOM! Kokoukseen osallistuminen vaatii ilmoittautumisen. Ilmoita sähköpostisi ja nimesi
sairauskassan sähköpostiin sairauskassa@komet.fi. Teams-kokouskutsu lähetetään niille,
jotka ovat ilmoittaneet tietonsa 27.4.2021 mennessä.


Etäkokouksen takia alkuperäiset valtakirjat on oltava kassan toimistolla viimeistään
27.4.2021 mennessä. Valtakirjan löydät tämän kutsun liitteestä.

Kokkolassa 12.4.2021
Sairauskassan hallitus