KASSANKOKOUS 25.4.2022

11.4.2022

KOKOUSKUTSU


Sairauskassa Kometin kassankokous pidetään maanantaina 25.4.2022 klo: 15.30 alkaen Boliden Kokkolan Sinkkisalissa.


Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 30§:ssä mainitut keväällä pidettävälle varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat sekä muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat asiat:

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle;

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;

5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta; sekä

6) käsitellään muut mahdollisesti esiin tulevat asiat.


Mikäli haluat nähdä kokouksessa käsiteltävät asiakirjat, ota yhteys kassanjohtajaan.

Valtakirjan löydät tämän kutsun alla olevasta liitteestä.