KASSANKOKOUS 23.11.2023

10.11.2023

KUTSU KASSANKOKOUKSEEN

Sairauskassa Komet:n kassankokous pidetään torstaina 23.11.2023 klo: 15.30 Boliden Kokkola Oy:n Sinkkisalissa.

Kokouksessa käsitellään:


1)     määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

2)     valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsen erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenien tilalle;

3)     valitaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi hallituksen jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle;

4)     valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; sekä  

5)     muut esille tulevat asiat


27 Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassankokous on pidettävä kassan kotipaikassa. Kokoukseen saa osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.           

29 § Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään yhtä jäsentä. Jäsenen asiamiehen tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja.

 

ETÄYHTEYDELLÄ OSALLISTUMINEN

Mikäli haluat osallistua etäyhteydellä, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi 20.11. mennessä osoitteeseen sairauskassa@komet.fi, jotta saamme toimitettua kokouslinkin ajoissa. Jos etäyhteydellä oleva käyttää kokouksessa valtakirjaa, on se toimitettava kassan toimistolle 22.11.2023 mennessä. Etäyhteydellä äänestävät antavat äänensä sähköpostitse, tällöin emme voi taata täysin nimetöntä äänestystä. Tarkemmin etäyhteydellä äänestämisestä kerromme kokouksen aikana.


Kokkolassa 9.11.2023


HALLITUS

Sairauskassa Komet
PL 26
67101 Kokkola

0400 350 472
sairauskassa@komet.fi