KUTSU KASSANKOKOUSEEN

11.11.2022

Sairauskassa Kometin kassankokous pidetään maanantaina 21.11.2022 klo: 15.30 Boliden Kokkola Oy:n Sinkkisalissa.

 

Kokouksessa käsitellään:

1) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

2) valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle;

3) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä  

4) sääntömuutokset vuodelle 2023

5) muut esille tulevat asiat

 

Hallituksen esitys sääntömuutoksista:

 

Toimintapiiriin ehdotetaan muutosta, jossa jäsenen olisi mahdollista säilyttää kassan jäsenyys siirtyessään toimihenkilöksi ja Fotumista eriytyneen yhtiön lisäämistä työnantajiin.

 

Hallitus esittää sääntöjen muuttamista vakuutuskassalakia 948/2021, lakia eläkesäätiöstä ja eläkekassoista 946/2021 vastaavaksi.

 

Lisäksi mahdollisen sairausvakuutuslakimuutoksen myötä ehdotetaan etuuksien muuttamista, siltä osin, mihin sairausvakuutuslakimuutos antaa aihetta, jotta etuuksia voidaan jatkossa korvata.

Etuuksiin ehdotetaan myös selvennyksiä ja muutoksia korvausperusteisiin.

 

Sääntömuutosesitykset on nähtävillä kokonaisuudessaan sairauskassan toimistolla ma-ti ja to klo. 9.00–13.00

                          

29 § Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään yhtä jäsentä. Jäsenen asiamiehen tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja.

 

Kokkolassa 11.11.2022

 

HALLITUS

Sairauskassa Komet

PL 26

67101 Kokkola

0400 350 472

sairauskassa@komet.fi