KASSANKOKOUS 18.4.2023

6.4.2023

KOKOUSKUTSU


Sairauskassa Kometin kassankokous pidetään tiistaina 18.4.2023 klo: 15.30 alkaen Boliden Kokkolan Sinkkisalissa.

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 30§:ssä mainitut keväällä pidettävälle varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat sekä muut mahdolliset kokouksessa esille tulevat asiat:

1) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä

5) päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta sekä

6) käsitellään muut mahdollisesti esiin tulevat asiat.

Kokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat nähtävillä kassan toimistolla aukioloaikojen puitteissa.


Kokkolassa 6.4.2023

Sairauskassan hallitus


Valtakirjan löydät tämän tekstin alapuolelta.