KASSANKOKOUS 16.11.2021

2.11.2021

KUTSU KASSANKOKOUKSEEN


Sairauskassa Kometin kassankokous pidetään tiistaina 16.11.2021 klo: 15.00 Boliden Kokkola Oy:n Sinkkisalissa.


Kokouksessa käsitellään:

1) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

2) valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle;

3) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä  

4) sääntömuutokset vuodelle 2021

5) muut esille tulevat asiat


Hallituksen esitys sääntömuutoksista:

TOIMINTAPIIRI

     Yritysten nimimuutokset.

JÄSENMAKSU                

 8§          Säännön selkeyttäminen

ETUUDET

10§ 2. Julkisen terveydenhuollon toimenpiteiden erittely

3. Hammashoidon korvauksen porrastaminen.

4. Lääkkeiden viitehinnan korvattavuus.

5 d ja e) Fysioterapian ja hieronnan korvattavuuden porrastus ja naprapaatin, kiropraktikon ja osteopaatin hoidon lisäys.

8. Silmälasien karenssiaika ja enimmäissummat.

10. Psykoterapian karenssin pois ottaminen, enimmäiskerrat ja säännön selkeyttäminen.

HALLITUS

37§ Hallituksen jäsenen rajoitus yli 68 ikävuoteen, otetaan pois.


Sääntömuutosesitykset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan sairauskassan toimistolla ma ja to klo: 8.00-12.00.

                          

29 § Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään yhtä jäsentä. Jäsenen asiamiehen tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja.


Kokkolassa 2.11.2021


HALLITUS

Sairauskassa Komet

PL 26

67101 Kokkola

0400 350 472

sairauskassa@komet.fi


Valtakirjan ja sääntöehdotukset löydät alla olevista liitteistä.