KASSANKOKOUS 12.11.2020

30.10.2020

KUTSU KASSANKOKOUKSEEN 

Sairauskassa Kometin kassankokous pidetään torstaina 12.11.2020 klo: 15.30 Teams etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään: 

1) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot; 

2) valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle; 

3) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä 

4) muut esille tulevat asiat 

Sairauskassa ei tee sääntömuutoksia vuodelle 2021. 

Valtakirja:

29 § Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan kassan toinen jäsen ja hänellä on oikeus edustaa enintään yhtä jäsentä. Jäsenen asiamiehen tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja. 

Toimintatavat etäkokouksessa: 

  • Voit ilmoittautua kokoukseen sähköpostitse osoitteeseen sairauskassa@komet.fi. Ilmoittautuneet saavat linkin kokoukseen 11.11.2020 mennessä. Mikäli olet ilmoittautunut, mutta et ole saanut linkkiä määräaikaan mennessä, ilmoitathan siitä kassalle. 
  •  Valtakirjat tulee olla toimitettu kassan toimistolle ennen kokousta. Kokoukseen jälkeen toimitettuja valtakirjoja ei huomioida. 
  • Mikäli jokin käsiteltävä asia johtaa äänestykseen, pidämme avoimen äänestyksen, jossa kunkin kanta on julkinen.

Alla olevassa linkissä PDF-muotoinen kokouskutsu, jonka liitteenä valtakirja.