KOMET VARAUTUU RISKEIHIN

2.6.2023

Sairauskassan toimistolla hallituksemme jäsen Tommy Kauppinen on ollut harjoittelemassa korvausten kirjaamista ja maksamista. Tommya opastetaan työhön hänen omien työvuorojensa puitteissa, kuitenkin niin että korvausten tekeminen niin e-asioinnista, palveluntuottajien toimittamista laskuista kuin myös vakuutettujen tuomista kuiteista onnistuu. Tällä pyrimme turvaamaan sen, että korvaukset maksetaan myös tilanteessa, jossa ainoalle työntekijälle kävisi jotain, joka estäisi työnteon. 

Olemme myös aloittaneet riskienhallintasuunnitelman teon, jotta voimme varautua ja ennen kaikkea ennaltaehkäistä riskitilanteita nyt ja tulevaisuudessa. Suunnitelmassa on tarkoitus käydä läpi kattavasti toimialaan ja kassan toimintaan kuuluvia riskejä, arvioida niiden suuruutta ja merkittävyyttä sekä suunnitella tarvittavia toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi.